logo Sun Seeker

MODULO DI PRENOTAZIONE VIAGGIO

Agenzia di GARBAGNATE
20024 Garbagnate M.se (MI), via per Cesate n.120
tel. 02.990.65.103 - fax 02.990.65.146
e-mail sunseeker@sunseeker.it

Agenzia di MILANO
20123 Milano, via S. Maurilio n.13
tel. 02.80.50.95.23 - fax 02.80.50.95.15
e-mail filiale.milano@sunseeker.it


SunSeeker - Viaggi firmati S.r.l. C.F. e P.IVA 12513640156 - Iscriz. C.C.I.A.A. Milano n. 1566860 Cap. soc. € 10.400,00 (int.vers.) - Polizza ass.va C.E.A. Assistance (gruppo R.A.S. - Allianz) n. 56913